زانو ۴۵ درجه

جدول مشخصات

کد کالاسایزوزنتعداد در بسته
1000456363110200
1000459090200100
100045110110سایلنت26560
100045110S110 سوپر32060
10004512512538049