زانو ۹۰ درجه

جدول مشخصات

کد کالاسایزوزنتعداد در بسته
1100456363130200
110045909025080
11004511011035050
11004512512548036