سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه

جدول مشخصات

کد کالاسایزوزنتعداد در بسته
1800456363*9034060
18004511063*11040040
1800459090*11052030
180045125110*125جدیدجدید