سه راهی ۴۵ درجه

جدول مشخصات

کد کالاسایزوزنتعداد در بسته
1200456363200100
120045909043035
12004511011059020
12004512512587020