سه راهی ۹۰ درجه

جدول مشخصات

کد کالاسایزوزنتعداد در بسته
1300456363170120
130045909036048
13004511011048030
13004512512567030