لوله شیار گلپایگان

سایزهای تولیدی

کد محصولسایزوزن
۲۰۰۰۶۳۶۳۵٫۲
۲۰۰۰۷۵۷۵۶
۲۰۰۰۹۰۹۰۷
۲۰۰۰۱۱۰۱۱۰۹٫۵
۲۰۰۰۱۲۵۱۲۵۱۱٫۵
۲۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۹

درباره محصول

لوله های پلیکای فشار قوی قادر هستند تا فشار کاری بیشتری را تحمل کنند و فشار کاری و فشار سیالات در حال جریان در این محصولات بسیار بالا میباشد و بهترین کار خود را به اجرا بگذارند و از درصد بازدهی مثبت خود کم نکنند